دستگير كردن ایران اخلاقی مشایخی ایرانی

دستگير كردن: ایران اخلاقی مشایخی ایرانی هنرمند ایرانیان هنرمندان رییس جمهور جمشید مشایخی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی عیدی امسال کارمندان و بازنشستگان چقدر است؟

عیدی و پاداش آخر سال، یکی از دغدغه‌های شیرینی است که زیاد کارمندان و کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران این روزها دارند و هرچه به آخر سال نزدیک تر می‌شویم، اشت

عیدی امسال کارمندان و بازنشستگان چقدر است؟

عیدی امسال کارمندان و بازنشستگان چقدر است؟

عبارات مهم : کارگران

عیدی و پاداش آخر سال، یکی از دغدغه های شیرینی است که زیاد کارمندان و کارگران، بازنشستگان و مستمری بگیران این روزها دارند و هرچه به آخر سال نزدیک تر می شویم، اشتیاق جهت شنیدن مبلغ عیدی و وقت دریافت آن زیاد می شود.

به گزارش ایسنا، عیدی کارکنان دولت همه ساله بر اساس مصوبه دولت تعیین می شود؛ مبلغ قطعی آن باید به تصویب هیات وزیران برسد و نحوه پرداخت آن به شرکت مدیریت و برنامه ریزی ابلاغ شود. به گفته سخنگوی شرکت برنامه و بودجه با توجه به رشد ۱۰ درصدی حقوق ها در سال ۱۳۹۷، عیدی کارمندان دولت ۹۳۰ هزار تومان آینده نگری می شود.

عیدی امسال کارمندان و بازنشستگان چقدر است؟

سال گذشته هیات دولت، پاداش آخر سال کارکنان را ۷۷۰ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرده بود. این رقم در سال ۱۳۹۵ حدود ۶۸۸ هزار تومان بود.

آنچه مسلم است هرگونه تصمیم گیری راجع به رقم عیدی کارکنان دولت در مورد بازنشستگان کشوری نیز اعمال خواهد شد؛ به این معنا که در صورت تصویب عیدی ۹۳۰ هزار تومانی جهت کارکنان دولت، همه بازنشستگان کشوری نیز این میزان عیدی را دریافت خواهند کرد.

عیدی و پاداش آخر سال، یکی از دغدغه‌های شیرینی است که زیاد کارمندان و کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران این روزها دارند و هرچه به آخر سال نزدیک تر می‌شویم، اشت

مبلغ عیدی و پاداش آخر سال مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی نیز همه ساله به وسیله هیات وزیران مشخص و معمولا در بهمن ماه اعلام می شود که به محض ابلاغ، شرکت تامین اجتماعی آن را به حساب مستمری بگیران واریز می کند.

اما سال گذشته پرداخت عیدی و پاداش بازنشستگان و مستمری بگیران در نیمه دوم اسفند ماه بر اساس حروف الفبا (اولین حرف نام خانوادگی) و روزهای پرداخت حقوق صورت گرفت.

علیرغم آنکه شرکت تامین اجتماعی در سالهای اخیر با محدودیت منابع مواجه بوده، ولی تلاش کرده با تامین اعتبار مناسب، عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی را در سریع ترین وقت ممکن به حسابهای آنها واریز کند.

عیدی امسال کارمندان و بازنشستگان چقدر است؟

سال گذشته بازنشستگان تامین اجتماعی همچون بازنشستگان کشوری ۷۷۰ هزار و ۵۰۰ تومان عیدی گرفتند.

مبنای پرداخت عیدی و پاداش آخر سال کارگران مشمول قانون کار نیز هر سال بر مبنای قانون مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد که بر اساس آن کارفرمایان موظفند دست کم دو ماه حداقل حقوق و حداکثر سه ماه پایه حقوق و دستمزد را به عنوان عیدی و پاداش آخر سال به کارگران خود پرداخت کنند.

عیدی و پاداش آخر سال، یکی از دغدغه‌های شیرینی است که زیاد کارمندان و کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران این روزها دارند و هرچه به آخر سال نزدیک تر می‌شویم، اشت

بر اساس قانون کار، میزان عیدی و پاداش آخر سال کارگران، معادل دو ماه حداقل حقوق مصوب وزارت کار و سه ماه حداکثر حقوق است و کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کارکرد ایام خدمت، معادل ۶۰ روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند و مبلغ پرداختی از این بابت به هریک از کارگران نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.

سال گذشته حداقل حقوق کارگران ۸۱۲ هزار تومان بود و کارفرمایان با احتساب دو ماه پایه حقوق، حداقل یک میلیون و ۶۲۴ هزار تومان و با احتساب سه ماه پایه حقوق، حداکثر دو میلیون و ۴۳۶ هزار تومان عیدی به کارگران خود پرداخت کردند.

عیدی امسال کارمندان و بازنشستگان چقدر است؟

رقم دستمزد امسال کارگران ۹۳۰ هزار تومان است که بر مبنای آن حداقل یک میلیون و ۸۶۰ هزار تومان و حداکثر دو میلیون و ۷۹۰ هزار تومان عیدی باید به کارگران پرداخت شود.

به گزارش ایسنا، مقامات کارگری همواره پرداخت به موقع عیدی و پاداش آخر سال به وسیله کارفرمایان را خواستار شده است و تاکید دارند که به جهت کم کردن قدرت خرید و عدم تامین نیازهای معیشتی کارگران، عیدی و پاداش تا قبل از آخر سال پرداخت و به بعد از ایام عید موکول نشود.

به زعم آنها هیچگونه تفاوتی میان کارگر قراردادی و کارگر رسمی در بحث پرداخت عیدی وجود ندارد و طبق سنوات و کارکرد ایام خدمت باید عیدی خود را دریافت کنند.

هرچند که بعضی کارفرمایان به علت نبود نقدینگی یا بضاعت کم از پرداخت به موقع عیدی باز می مانند ولی بعضی دیگر نیز به تناسب تمکن مالی خود و با درک شرایط سخت زندگی خانوارهای کارگری، عیدی و پاداش آخر سال کارگران خود را می پردازند.

واژه های کلیدی: کارگران | بازنشستگان | پاداش آخر سال | مستمری بگیران | عیدی بازنشستگان | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs