دستگير كردن ایران اخلاقی مشایخی ایرانی

دستگير كردن: ایران اخلاقی مشایخی ایرانی هنرمند ایرانیان هنرمندان رییس جمهور جمشید مشایخی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی نگرانی رونق‌زا در بازار ساختمانی

نمای عینی بازار ساخت وساز شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از بروز نوعی «نگرانی رونق زا» در میان دو بازیگر مهم حوزه ساخت مسکن خبر می دهد. بررسی های «دنیای اقتصاد»

نگرانی رونق‌زا در بازار ساختمانی

نگرانی رونق زا در بازار ساختمانی

عبارات مهم : بازار

۴ عامل محرک ساخت و ساز

نمای عینی بازار ساخت وساز شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از بروز نوعی «نگرانی رونق زا» در میان دو بازیگر مهم حوزه ساخت مسکن خبر می دهد. بررسی های «دنیای اقتصاد» از اوضاع بازار همکاری در ساخت مسکن که بخش قابل توجهی از عرضه واحدهای مسکونی نوساز به واسطه این روش پرکاربرد ساختمانی انجام می شود، نشان می دهد در شرایط فعلی وجود نوعی نگرانی یکسان ولی از دو جنس متفاوت، در میان «مالکان املاک کلنگی» و «سازندگان مسکن» موجب زیاد کردن میل به جهت ساخت مشارکتی مسکن شده است است.

در شرایط فعلی اگرچه به واسطه بروز بعضی رویدادها در بازار معاملات مسکن همچون «رشد قیمت مصالح ساختمانی» و «افزایش قیمت زمین و مسکن»، هزینه های ساخت وساز زیاد کردن یافته و از سوی دیگر نیز نوعی مانع روانی از بابت «نگرانی از زیاد کردن قیمت زمین در میان مدت» در میان مالکان املاک کلنگی، عرضه این املاک به بازار فروش را با ریسک مواجه کرده هست، همکاری در ساخت همچنان به عنوان یکی از روش های پرکاربرد جهت ساخت مسکن موردتوجه دو ضلع مهم فعال در این گروه از ساخت وسازهاست. «نگرانی از بابت زیاد کردن قیمت زمین در میان مدت» موجب شده است است آن دسته از مالکان املاک کلنگی که میل به به جابه جایی در بازار مسکن، از املاک کلنگی به ملک نوساز دارند جهت بهره مند شدن از ارزش افزوده ملک خود در آینده، به جای فروش این املاک اقدام به همکاری در ساخت با سازنده ها کنند.

نگرانی رونق‌زا در بازار ساختمانی

این گروه از مالکان املاک کلنگی ترجیح می دهند هم اکنون که میزان تقاضا جهت ساخت مسکن زیاد کردن یافته و چشم انداز رشد قیمت زمین نیز مطرح هست، این املاک را جهت نوسازی در اختیار سازندگان قرار دهند تا به این واسطه از زیان احتمالی ناشی از فروش این املاک در آینده نزدیک دور بمانند. از سوی دیگر سازندگان نیز اگرچه هم اکنون با موانع عمده ای همچون «رشد محسوس قیمت مصالح ساختمانی»، «افزایش قابل توجه قیمت زمین» و همچنین «کمبود عرضه املاک کلنگی» در بعضی مناطق که براساس ضوابط شهرسازی جهت همکاری در ساخت مناسب اند، روبه رو شده است اند ولی به علت وجود نگرانی از بابت شدت یافتن شرایط فعلی در میان مدت، ترجیح می دهند با حاشیه سود کمتر اقدام به همکاری با مالکان کنند. به عبارت دیگر هم اکنون سازندگان واحدهای مسکونی به علت نگرانی از زیاد کردن مجدد قیمت زمین، هزینه های ساخت و ساز و همچنین شدت یافتن کمبود عرضه فایل های مناسب جهت ساخت مشارکتی مسکن، ترجیح می دهند هرچه سریع تر اقدام به همکاری با مالکانی کنند که ملک آنها از توجیه پذیری مطلوبی جهت ساخت مشارکتی برخوردار است.

همین نگرانی یکسان اگرچه از دو جنس تفاوت دارد ولی موجب شده است به رغم وجود موانع روانی موجود در مسیر ساخت مشارکتی مسکن، این شیوه ساخت وساز همچنان به عنوان یکی از پرکاربردترین روش های ساخت مسکن در پایتخت مورد توجه باشد طوری که تحقیقات میدانی و بیانات واسطه های ملکی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران نشان می دهد در حال حاضر همکاری جهت ساخت واحدهای مسکونی یکی از مهم ترین و پرکاربردترین روش های ساخت وساز هست؛ به این ترتیب اوضاع فعلی بازار همکاری در ساخت به نوعی تصویرکننده حال و هوای کلی بازار ساخت وساز در مناطق متفاوت شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران است.

نمای عینی بازار ساخت وساز شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از بروز نوعی «نگرانی رونق زا» در میان دو بازیگر مهم حوزه ساخت مسکن خبر می دهد. بررسی های «دنیای اقتصاد»

نگرانی یکسان سازندگان و مالکان املاک مسکونی از بابت آینده پیش روی بازار مسکن هم اکنون موجب شده است است نوعی میل به دوجانبه جهت ساخت مشارکتی واحدهای مسکونی از سر گرفته شود؛ هرچند فضای کلی بازار همکاری نشان می دهد در حال حاضر بعضی از سازندگان باسابقه نیز به علت نداشتن تصویر واضح از آینده بازار ملک ترجیح می دهند فعلا و تا وقت روشن شدن چشم انداز پیش روی بازار، ساخت و ساز مشارکتی انجام ندهند. با این حال فضای کلی بازار همکاری در ساخت و ساز مسکن که بخش عمده ای از ساخت وسازهای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با تکیه بر این روش انجام می شود، حاکی است هم اکنون بازار این گروه از ساخت و سازها دست کم تحت تاثیر چهار عامل عمده قرار دارد؛ عواملی که اگرچه در ظاهر موانع روانی ساخت وساز جهت هر دو سمت عرضه کننده و متقاضی املاک کلنگی محسوب می شود ولی در حقیقت منجر به بروز نوعی نگرانی رونق زا از بابت شکل گیری میل به جهت ساخت مشارکتی مسکن شده است است.

«نگرانی از بابت زیاد کردن قیمت زمین و املاک کلنگی»، «ترس از زیاد کردن زیاد سطح قیمت ها در بازار معاملات مسکن»، «نوسان هزینه های ساخت وساز و رشد قیمت مصالح ساختمانی» و «کاهش تعداد املاک کلنگی مناسب جهت همکاری در ساخت براساس ضوابط شهرسازی» چهار عاملی است که هم اکنون بازار همکاری در ساخت مسکن تحت تاثیر آن قرار گرفته است.

سازندگان مسکن در شرایط فعلی به علت نوسانات مثبت قیمت زمین و همچنین رشد قابل توجه شاخص کل قیمت مصالح ساختمانی جهت ساخت وسازهای تازه مجبور زیاد کردن قابل توجه هزینه های ساخت مسکن شده است اند؛ با این حال این گروه از فعالان بازار مسکن به علت نگرانی از بابت رشد مجدد قیمت ها و هزینه های ساختمانی در میان مدت(رشد قیمت زمین و مصالح ساختمانی) ترجیح می دهند با کم کردن نسبی حاشیه سود خود هرچه سریعتر پروژه های ساختمانی تازه را کلید بزنند؛ این گروه از سازندگان میل به دارند جهت از بین بردن هزینه خرید مسکن که در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به طور میانگین حدود ۵۰ درصد از هزینه کل ساخت وساز را به خود تخصیص داده شده است می دهد به بازار همکاری در ساخت ورود کنند.

نگرانی رونق‌زا در بازار ساختمانی

هم اکنون این اعتقاد در میان عمده سازندگان مسکن ایجاد شده است است که تاخیر در شروع پروژه های تازه ساختمانی به معنای تحمیل زیاد کردن هزینه های ساخت در میان مدت و کم کردن حاشیه سود فعالیت های ساختمانی است.

به خاص در شرایط فعلی که دمای بازار معاملات زمین به مراتب از دمای بازار معاملات مسکن زیاد هست، این احتمال نیرومند تر شده است هست؛ زمستان سال گذشته در حالی که حجم معاملات خرید و فروش مسکن در مقایسه با مدت مشابه سال قبل-زمستان ۹۵- حدود ۲۰ درصد و قیمت مسکن نیز در همین بازه زمانی حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد زیاد کردن یافت، حجم معاملات در بازار زمین ۴۱ درصد زیاد کردن یافت؛ همچنین میانگین قیمت زمین در زمستان سال گذشته در مقایسه با زمستان سال ۹۵ حدود ۳۴ درصد رشد کرد و به مترمربعی حدود به ۶ میلیون تومان رسید. همچنین رشد فصلی قیمت مسکن در حالی در زمستان سال گذشته حدود ۵ درصد گزارش شد که رشد فصلی قیمت زمین در زمستان ۹۶ نزدیک به ۱۴ درصد بود؛ به این ترتیب دمای بازار معاملات زمین و املاک کلنگی هم اکنون در سطحی به مراتب بالاتر از دمای بازار معاملات واحدهای مسکونی واقع شده است است و همین عنوان موجب شده است است این باور در میان گروه های عمده ای از سازندگان مسکن ایجاد شود که ادامه روند رشد قیمت ها در بازار زمین و املاک کلنگی می تواند توجیه پذیری ساخت مسکن درمیان مدت را تحت تاثیر قرار دهد.

نمای عینی بازار ساخت وساز شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از بروز نوعی «نگرانی رونق زا» در میان دو بازیگر مهم حوزه ساخت مسکن خبر می دهد. بررسی های «دنیای اقتصاد»

این در حالی است که نگرانی از بابت ادامه روند افزایشی قیمت مصالح ساختمانی نیز این باور را در میان سازندگان تقویت کرده است که تاخیر در شروع پروژه های ساختمانی تازه می تواند به معنای کم کردن قابل توجه حاشیه سود آنها در میان مدت باشد؛ آمارهای رسمی نشان می دهد شاخص کل قرار داده های ساختمان های مسکونی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در یک سال ۹۶ در مقایسه با سال ۹۵، معادل ۳/ ۱۲ درصد زیاد کردن داشته است که در این میان قیمت رشد شاخص بعضی از مصالح ساختمانی پرکاربرد همچون میلگرد تا بیش از ۳۰ درصد نیز زیاد کردن پیدا کرده است.

در این میان مالکان املاک کلنگی نیز به عنوان یکی از دو بازیگر مهم بازار همکاری در ساخت مسکن ترجیح می دهند جهت مقابله با نگرانی ناشی از تورم مسکن و همچنین حفظ ارزش دارایی خود طی دو سال پیش رو(زمان معمول ساخت وساز)، به جای عرضه املاک کلنگی به بازار فروش، وارد پروسه همکاری با سازندگان شوند؛ این گروه از مالکان با مشاهده زیاد کردن قیمت زمین و هزینه های ساختمانی با این تصور که مشخص نیست در ماه های پیش رو سازندگان با شرایط فعلی و بدون کم کردن سهم مالک از فرآیند همکاری به این پروسه وارد شوند املاک خود را به بازار همکاری عرضه می کنند.

نگرانی رونق‌زا در بازار ساختمانی

برخی دیگر از مالکان املاک کلنگی نیز با مشاهده پرش قیمت مسکن و به علت نگرانی از رشد مجدد قیمت ها ترجیح می دهند به جای فروش املاک کلنگی و ورود به بازار تقاضای خرید واحدهای مسکونی نوساز، ملک خود را با همکاری سازندگان نوسازی کنند. در واقع به علت آنکه مالکان، دو سال بعد آپارتمان های نوساز را با قیمت امروز دریافت می کنند، نوعی مشوق از بابت ورود به پروسه ساخت مشارکتی مسکن از سمت عرضه املاک کلنگی ایجاد می شود. برآیند این نگرانی ها موجب بروز نوعی تصویر العمل رونق زا در بازار ساخت و ساز شده است است که اثر خود را در قالب زیاد کردن عرضه واحدهای مسکونی طی دو سال آینده نشان می دهد.

شرایط فعلی بازار مشارکت

تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» درخصوص اوضاع فعلی بازار همکاری در ساخت مسکن نشان می دهد هم اکنون اگرچه فرمول عرف ساخت مشارکتی مسکن(فرمول تعیین سهم مالک در برابر سازنده) در مناطق متفاوت شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران عوض کردن چندانی نسبت به سال گذشته نداشته است ولی یک جزء مالی دیگر در فرآیند همکاری دستخوش نوسان شده است است.

هر چند همکاری در ساخت مسکن به علت متفاوت بودن شرایط مالک و سازنده و ملکی که قرار است پروسه همکاری روی آن انجام شود، فرمول مشخصی نداشته و از ملکی به ملک دیگر متفاوت هست، ولی هم اکنون نمای کلی بازار همکاری در ساخت نشان می دهد فرمول عرفی همکاری جهت ساخت مسکن در مناطق مصرفی و معمولی شهر معمولا به صورت تعیین نسبت ۶۰ به ۴۰ به نفع مالک هست. همچنین در بعضی مناطق و املاک مرغوب شمالی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران مانند بعضی از محلات مناطق یک و سه که بورس ساخت وسازهای لوکس است و املاک کلنگی واقع در این مناطق از ارزش بالایی برخوردارند نسبت همکاری به صورت ۷۰ به ۳۰ به نفع مالک تعیین می شود؛ هر چند در همه محلات این مناطق شرایط به این صورت نیست و در مواردی نسبت ۶۰ به ۴۰ به نفع مالک به عنوان عرف همکاری تعیین می شود.

با این حال عرف همکاری در ساخت مسکن در مناطق واقع در نیمه جنوبی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران و بافت فرسوده عموما به صورت تعیین سهم ۵۰ به ۵۰ میان مالکان املاک کلنگی و سازندگان هست. اگرچه این نسبت ها بسته به موقعیت املاک و همچنین شرایط مالک و سازنده در سال گذشته نیز به صورت نسبی برقرار بود ولی هم اکنون تعیین مبالغ بلاعوض به عنوان جزء مالی دیگر پروسه همکاری دچار نوسان شده است هست. نوسان قیمت زمین و مسکن در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران طی ماه های اخیر موجب شده است است مالکان املاک کلنگی مبلغ بلاعوض درخواستی از سازنده ها را به میزان محسوسی زیاد کردن دهند؛ بلاعوض مبلغی است که از سوی سازنده به مالکان املاک کلنگی پرداخت می شود تا در طول وقت ساخت بتوانند ملکی مشابه را در همان منطقه اجاره کنند.

بنا بر اعلام بعضی فعالان بازار مسکن در بعضی از محلات مصرفی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به خصوص بعضی از محلات مناطق ۲ و ۵ این مبلغ تا حدود ۵۰ درصد نیز رشد داشته هست. هر چند بنا بر اعلام فعالان بازار همکاری در ساخت در مناطق متفاوت شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران این میزان تورم در مبلغ بلاعوض درخواستی مالکان از سازندگان صرفا مربوط به مناطق مصرفی و پرتقاضای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران است و سایر مناطق اعم از مناطق شمالی شهر یا مناطق واقع در نیمه جنوبی پایتخت این سطح از تورم را تجربه نکرده اند. درحال حاضر میانگین مبلغ بلاعوض به ازای هرمترمربع ملک کلنگی در مناطق ۲ و ۵ شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران حدود ۲ تا ۷ میلیون تومان هست؛ این درحالی است که در مناطق یک وسه این مبلغ با تفاوت جزئی، اندکی بالاتر است و فاصله زیادی با مبلغ بلاعوض در منطقه ۲ ندارد. میانگین مبلغ بلاعوض در مناطق فرسوده شهری هم اکنون حدود یک تا یک و نیم میلیون تومان به ازای هرمترمربع از ملک کلنگی است.

وضعیت متفاوت در بافت فرسوده

تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» از اوضاع بازار همکاری در ساخت مسکن در بعضی محلات واقع در بافت فرسوده و ناکارآمد شهری نشان دهنده وجود میل به حداقلی سازندگان جهت ورود به بازار ساخت مشارکتی این مناطق است.

بنا بر اعلام فعالان بازار همکاری در ساخت هم اکنون به علت وجود چند مانع عمده سازندگان با سابقه حاضر به ورود به بازار همکاری در ساخت در بعضی از این محلات نیستند؛ درحال حاضر عمده املاک کلنگی که به بازار همکاری در ساخت بعضی محلات واقع در بافت های فرسوده شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران عرضه می شود «ریزمتراژ» و «تک پلاک» هستند و همین ریزمتراژ بودن عملا از توجیه اقتصادی قابل قبولی جهت سازندگان برخوردار نیست؛ این در حالی است که حتی در صورت تجمیع چند پلاک در این محلات، به علت آنکه سازنده مجبور به سازش و جلب نظر تعداد زیادی از مالکانی است که املاک ریزمتراژ خود را جهت نوسازی با یکدیگر تجمیع کرده اند، عملا کشش و جاذبه کافی جهت ورود سازندگان به ساخت مشارکتی مسکن در این مناطق وجود ندارد. از سوی دیگر، وجود بعضی پرسشها و پرسشها حقوقی و ثبتی همچون مسئله دار بودن اسناد مالکیت یا عدم برخورداری از سند مالکیت در بعضی از املاک قدیمی موجب عدم استقبال سازندگان از ورود به پروسه همکاری در این محلات می شود. به خاص آنکه به علت عوض کردن بعضی ضوابط شهرسازی و کم کردن تراکم ساختمانی در بعضی محلات فرسوده شهری، هم اکنون تنها گروه های محدودی از سازندگان به بازار همکاری درساخت این مناطق وارد می شوند.

دنیای اقتصاد

واژه های کلیدی: بازار | همکاری | مصالح ساختمانی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs