دستگير كردن ایران اخلاقی مشایخی ایرانی

دستگير كردن: ایران اخلاقی مشایخی ایرانی هنرمند ایرانیان هنرمندان رییس جمهور جمشید مشایخی

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی سازمان ملل متحد به قطعنامه محکومیت حقوق بشر در کشور عزیزمان ایران رأی مثبت داد

مجمع عمومی شرکت ملل متحد به قطعنامه پیشنهادی کانادا جهت محکومیت نحوه اعمال حقوق بشر در ایران، رأی مثبت داد.

سازمان ملل متحد به قطعنامه محکومیت حقوق بشر در کشور عزیزمان ایران رأی مثبت داد

سازمان ملل متحد به قطعنامه محکومیت حقوق بشر در کشور عزیزمان ایران رأی مثبت داد

عبارات مهم : ایران

مجمع عمومی شرکت ملل متحد به قطعنامه پیشنهادی کانادا جهت محکومیت نحوه اعمال حقوق بشر در ایران، رأی مثبت داد.

به گزارش ایسنا، این قطعنامه که به وسیله کانادا ارائه شده است بود خواستار رعایت حقوق بشر در کشور عزیزمان ایران است و در مجمع عمومی شرکت ملل متحد تصویب شد.

سازمان ملل متحد به قطعنامه محکومیت حقوق بشر در کشور عزیزمان ایران رأی مثبت داد

صفحه ی سیاسی خارجی کانادا در توییتر نوشت: امروز جامعه ی بین المللی از کشور عزیزمان ایران خواست تا به حقوق بشر احترام بگذارد.

کانادا به حمایتش در قبال رعایت حقوق بشر در کشور عزیزمان ایران ادامه خواهد داد.

مجمع عمومی شرکت ملل متحد به قطعنامه پیشنهادی کانادا جهت محکومیت نحوه اعمال حقوق بشر در ایران، رأی مثبت داد.

واژه های کلیدی: ایران | خارجی | کانادا | قطعنامه | سازمان ملل | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs