دستگير كردن ایران اخلاقی مشایخی ایرانی

دستگير كردن: ایران اخلاقی مشایخی ایرانی هنرمند ایرانیان هنرمندان رییس جمهور جمشید مشایخی

گت بلاگز بازار خودرو ۲۵ تا ۵۰ میلیونی‌ها، پرتقاضاترین خودروهای بازار

خودروهای با سطح قیمتی ۲۵ تا ۵۰ میلیون تومان بیشترین تقاضا را در بازار ماشین به خود تخصیص داده شده است داده‌اند. 

۲۵ تا ۵۰ میلیونی‌ها، پرتقاضاترین خودروهای بازار

۲۵ تا ۵۰ میلیونی ها، پرتقاضاترین خودروهای بازار

عبارات مهم : بازار

خودروهای با سطح قیمتی ۲۵ تا ۵۰ میلیون تومان بیشترین تقاضا را در بازار ماشین به خود تخصیص داده شده است داده اند.

به گزارش ایسنا، شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد کشور عزیزمان ایران طی نظرسنجی با مشتریان خودروهای داخلی و وارداتی راجع به سطح کیفی خودروهای عرضه شده است در شش ماهه نخست امسال، سهم بازار هر یک از این خودروها را بررسی کرده است.

۲۵ تا ۵۰ میلیونی‌ها، پرتقاضاترین خودروهای بازار

طبق این بررسی خودروهای با سطح قیمتی ۲۵ تا ۵۰ میلیون تومان، بیشترین تقاضای بازار را به خود تخصیص داده شده است داده و ۶۳.۳ درصد از بازار خودروهای سواری را در اختیار دارند.

بعد از خودروهای ۲۵ تا ۵۰ میلیون تومانی، خودروهای با سطح قیمتی کمتر از ۲۵ میلیون تومان پرتقاضاتر بوده و معادل ۱۸.۹ درصد سهم بازار را به خود تخصیص داده شده است داده اند.

خودروهای با سطح قیمتی ۲۵ تا ۵۰ میلیون تومان بیشترین تقاضا را در بازار ماشین به خود تخصیص داده شده است داده‌اند. 

بعد از این ها خودروهای با سطح قیمتی ۵۰ تا ۷۵ میلیون تومان ۵.۹ درصد سهم بازار، خودروهای با سطح قیمتی ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان ۵.۷ درصد سهم بازار، خودروهای با سطح قیمتی ۱۰۰ تا ۱۲۵ میلیون تومان معادل ۳.۳ درصد سهم بازار، خودروهای با سطح قیمتی زیاد از ۲۰۰ میلیون تومان ۱.۸ درصد سهم بازار و خودروهای با سطح قیمتی ۱۲۵ تا ۲۰۰ میلیون تومان نیز ۱.۱ درصد سهم بازار را به خود تخصیص داده شده است داده اند.

واژه های کلیدی: بازار | میلیون | میلیونی | خودروهای داخلی | بازار خودرو

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs